Щодо регламенту обмеження в користуванні спільним майном об’єднання

На виконання рішення прийнятого по питанню 8 протоколу №4 від 8 квітня 2017 року Загальних зборів ОСББ “Зелений будинок на Мечникова” Правлінням об’єднання розроблено й затверджено Регламент обмеження в користуванні спільним майном об’єднання.

Регламент обмеження в користуванні спільним майном об’єднання

До спільного майна об’єднання (багатоквартирного будинку) належать приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – об’єднання) — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Об’єднання створене для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься питання про використання спільного майна. Рішенням до питання 8 протоколу №4 від 8 квітня 2017 року Загальних зборів ОСББ “Зелений будинок на Мечникова” правлінню об’єднання делеговано право на прийняття регламенту щодо обмеження користуванням спільним майном об’єднання.

Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” передбачено: 

 • До компетенції правління відноситься здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством.
 • Співвласник зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.
 • Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів та здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів.
 • Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків об’єднання має право вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”  та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів.
 • Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
 • Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

Електроживлення багатоквартирного житлового будинку, який утримується об’єднанням, здійснюється з ТП-936 у місті Ірпінь. У зв’язку з відсутністю прямих договірних відносин між власниками  квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, компенсація здійснюється по рахунках, які виставляють  оператор системи передачі та/або оператор системи розподілу та електропостачальник власнику ТП-936, при цьому частка співвласника на компенсацію спожитої електричної енергії вираховується пропорційно до кількості кіловат спожитої  квартирою та/або нежитловим приміщенням багатоквартирного будинку електроенергії.

Користування спільним  майном об’єднання не обмежується співвласникам які не мають заборгованості по внесках до об’єднання, що не перевищує 3 (трьох) місяців, а також не мають заборгованості по компенсації спожитої електричної енергії, що не перевищує 1 (один) місяць.

У разі виникнення заборгованості по внесках до об’єднання, що перевищує 3 (три) місяці або заборгованості по компенсації спожитої електричної енергії, що перевищує 1 (один) місяць, правлінням об’єднання, у відповідності до повноважень визначених Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, статутом об’єднання та цим регламентом, до співвласника доводиться необхідність погашення в повному обсязі відповідних сум заборгованості. Якщо сума заборгованості перевищує 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (окрім норм адміністративного тa кримінального законодавства в чaстині кваліфікації злочинів абo правопорушень) правлінням об’єднання до співвласника може бути доведено пропозицію щодо підписання договору про реструктуризацію заборгованості.

Обмеження в користуванні спільним майном проводиться за умови збереження інших прав співвласника, які визначено  Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та статутом об’єднання.

У разі відсутності технічної можливості з обмеження користування спільним майном об’єднання, об’єднання має право зобов’язати співвласника надати доступ до  механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання всередині або за межами приміщення, що належить співвласнику, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території. Для реалізації цього права, у разі необхідності здійснення доступу до житлового або нежитлового приміщення співвласника, об’єднання може залучити представників національної поліції України, представників муніципальної варти та інші структури, комунальні структури та служби, які зможуть сприяти в реалізації обмежень співвласника в користуванні спільним майном об’єднання.

Обмеження в користуванні спільним майном об’єднання застосовуються до співвласників виключно у наступних випадках:

 1. Порушення правил користування або створення співвласником неналежних умов експлуатації  газо- та електрообладнанням, системами водопостачання та водовідведення;
 2. Для запобігання виникнення аварійних ситуацій в системах газо- та електопостачання, системах водопостачання та водовідведення, які можуть вплинути більше ніж на одне житлове або нежитлове приміщення;
 3. Виникнення заборгованості по внесках до об’єднання, що перевищує 3 (три) місяці;
 4. Виникнення заборгованості по компенсації спожитої електричної енергії, що перевищує 1 (один) місяць;
 5. В разі виявлення безоблікового під’єднання до загальнобудинкових систем газо- та електопостачання, систем водопостачання та водовідведення;
 6. В разі виникнення аварійних ситуацій в міських системах  газо- та електопостачання, водопостачання та водовідведення;
 7. За заявою співвласника, поданою в паперовій формі або засобами електронного зв’язку (з застосуванням КЕП/ЕЦП) у відповідності до положень Закону України “Про звернення громадян”.

Для співвласника, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, повне обмеження в користуванні спільним майном об’єднання здійснюється без попередження у разі наявності заборгованості по внесках до об’єднання або  по компенсації спожитої електричної енергії, крім випадків, коли щодо такого співвласника в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, або співвласником здійснюється своєчасна оплата  внесків до об’єднання та по компенсації спожитої електричної енергії.

Попередження про обмеження в користуванні спільним майном об’єднання здійснюється правлінням об’єднання після встановлення фактів визначених вище переліком підстав в обмеженні користування спільним майном об’єднання.

Попередження може виноситись як в письмовій так і в усній формі, засобами електронного зв’язку або в інший спосіб, який може бути визначено співвласником шляхом надання заяви до правління об’єднання у відповідності до положень Закону України “Про звернення громадян”.

Якщо підставою для обмеження в користуванні спільним майном об’єднання є заборгованість співвласника  по внесках до об’єднання або  по компенсації спожитої електричної енергії, у попередженні про обмеження в користуванні спільним майном об’єднання додатково зазначається сума заборгованості.

У разі усунення співвласником причин з обмеження в користуванні спільним майном об’єднання, визначених вище переліком підстав в обмеженні користування спільним майном об’єднання, до застосування заходів з обмеження в користуванні спільним майном об’єднання, заходи  з обмеження в користуванні спільним майном об’єднання до співвласника не застосовуються.

Інформація щодо обмеження співвласника в користуванні спільним майном об’єднання впродовж одного робочого дня доводиться шляхом  письмового, усного, засобами електронного зв’язку або доставленого в інший спосіб повідомлення до інших співвласників.

Скасування обмежень співвласника в користуванні спільним майном об’єднання, у разі усунення причин в застосуванні обмежень в користуванні спільним майном об’єднання, здійснюється впродовж 3 (трьох) робочих днів, з моменту виявлення правлінням об’єднання підстав для скасування обмежень в користуванні спільним майном об’єднання (повне погашення заборгованості по внесках до об’єднання, компенсаційних внесках за спожиту електроенергію, тощо). Для пришвидшення виявлення підстав для скасування обмежень в користуванні спільним майном об’єднання, про усунення  причин, в наслідок яких до співвласника було застосовано обмеження в  користуванні спільним майном об’єднання, співвласник може про це повідомити правління об’єднання особисто в усній формі, засобами електронного зв’язку (з застосуванням КЕП/ЕЦП) або в інший спосіб, який раніше було визначено співвласником шляхом надання заяви до правління об’єднання у відповідності до положень Закону України “Про звернення громадян”.

Витрати об’єднання щодо  обмеження співвласника в  користуванні спільним майном об’єднання або скасування обмежень співвласника в  користуванні спільним майном об’єднання покриваються, відповідно, за рахунок коштів ініціатора застосування обмежень в  користуванні спільним майном об’єднання або скасування обмежень співвласника в  користуванні спільним майном об’єднання.

У періоди, визначені порядком захисту вразливих категорій населення, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється застосування обмежень в  користуванні спільним майном об’єднання вразливих категорій населення через заборгованість по внесках до об’єднання. Початок періоду захисту вразливих категорій населення щодо  застосування обмежень в  користуванні спільним майном об’єднання не є підставою для  скасування обмежень в  користуванні спільним майном об’єднання  вразливим категоріям населення якщо  обмеження в  користуванні спільним майном об’єднання було застосовано в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої цим Регламентом.

10 червня 2023 року
Голова правління О.М.Малах

error: Зміст захищено !!