28.10.2019 : Оголошення результатів загальних зборів

Протокол №9, розділ 1.

Щодо створення асоціації ОСББ з будинком, що розташовано за адресою місто Ірпінь, вулиця Мечнікова 116

Пропозиція: слухали О.П.Русскіх, який озвучив пропозицію щодо створення асоціації ОСББ з будинком, що розташовано за адресою м.Ірпінь, вул. Мечнікова, 116.

Підрахунок голосів: за 7,14%, проти 52,38%

Рішення

Рішення не прийнято

Протокол №9, розділ 2

Про затвердження проекту кошторису об’єднання на IV квартал 2019 року, 2020 роки

Пропозиція: слухали О.П.Русскіх, який запропонував розглянути та затвердити проект кошторису на IV квартал 2019, 2020 роки. За основу проекту було взято кошторис, що пропонувався в проекті, по протоколу №8, з переглянутими базовими параметрами. Запропонована поточна сума внесків до об’єднання 8 (вісім) гривень 32 копійки. Запропоновано делегувати правлінню об’єднання здійснювати та затверджувати, при зміні сум базових параметрів у кошторисі, розраховані по відсотках статей витрат, суми внесків до об’єднання. Відповідні рішення закріплювати протоколами засідання правління та інформувати співвласників через дошки оголошень, групу у Facebook та сайт об’єднання.

Підрахунок голосів: за 76,19%, проти 1,19%

Рішення

Більшістю голосів (76,19%) прийнято рішення про затвердження кошторису об’єднання на IV квартал 2019, 2020 роки. Прийнятим кошторисом затверджено схему розрахунку суми внесків до об’єднання у відсотках до базових параметрів – мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум на одну працездатну особу, вивезення ТПВ м³, нормативна оцінка земельних ділянок.

Станом на 1 листопада 2019 року затвердити суму внесків до об’єднання у розмірі 8 (вісім) гривень 32 копійки за м² житлового або нежитлового приміщень.

При зміні базових параметрів до розрахунку кошторису, делегувати право та доручити правлінню об’єднання перерахунок суми внесків за затвердженими кошторисом відсотками. Проведений перерахунок правлінню об’єднання затверджувати протоколом засідання правління об’єднання. Перераховану суму по внесках доводити до співвласників шляхом розміщення об’яв на інформаційних дошках та сайті ОСББ.

error: Зміст захищено !!